Hyvää uuden vuoden alkua!


Alkuvuosi alkoi myös Espoossa ja Kauniaisissa erittäin talvisena. Tammikuun toisella viikolla lunta pyryttää koko alkuviikon. Korona-tilanne on edelleenkin hankala ja korona-rajoitukset tulee ottaa huomioon kaikilla opetusaloilla. OAJ vaatii, että opettajat saisivat koronarokotteen ensimmäisten joukossa. Etenkin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevat tulisi rokottaa ensimmäisenä, sillä he toimivat pääasiassa lähiopetuksessa. Juuri he mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan myös koronapandemian aikana.

EDUCA pidetään jälleen tammikuussa 29.-30.1.2021. Korona-tilanteesta johtuen tapahtuma pidetään verkossa. Ohjelman löydat klikkaamalla tästä . Voit rekisteröityä klikkaamalla tästä .

Ohjelmassa on mukana lauantaina 30.1.2021 mm. 

Klo 9.30-9.55 Poikkeusajan oivalluksia - yhteistyötä ja hyvinvointia Espoossa. Ohjelman tarjoaa Espoon kaupounki.

Klo 10.15-10-45 Tapahtuu varhaiskasvatuksessa. Tule kuuntelemaan pääpointit OVTES-siirrosta.

Klo 10.50-11.20 Oppivelvollisuus laajenee. Mitä oppivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa käytännössä? Miten toimijat voivat varautua tuleviin muutoksiin?

Klo 11.30-13.00 Puheenjohtajat kuntavaalipaneelissa. Paikalla Sanna Marin, Jussi Halla-aho, Petteri Orpo, Annika Saarikko, Maria Ohisalo, Jussi Saramo, Anna-Maja Henriksson, Sari Essayah ja Harry Harkimo.

Ollaan linjoilla EDUCAssa!

Jouluterveiset



Vuosi 2020 alkaa olla lopuillaan, ja on aika hiljentyä joulunviettoon. Vuosi on ollut poikkeuksellinen korona-tilanteesta johtuen. Maaliskuusta alkaen myös opetuksen ja kasvatuksen ala on joutunut ottamaan huomioon korona-rajoituksia toiminnassaan. Ohjeistukset tuntuivat sekavilta. Ensi vuoden aikana alkavat rokotukset ja korona-tilanne pitäisi parantua nopeasti jo ensi kevään aikana.

Edunvalvontaa ajatellen kuluvan vuoden tärkeimpiä neuvottelutuloksia oli varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen OVTES:iin, joka tapahtuu syksyllä 2021. Lisäksi kaikilta sopimusaloilta siirtyivät KIKY -tunnit historiaan. 

Tällä hetkellä neuvotellaan paikallisesta järjestelyerästä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 prosenttia OVTES:n  ja KVTES:n palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän lisäksi toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021; OVTES 0,72 prosenttia ja KVTES 1,0 prosentti.

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys toivottaa kaikille rentouttavaa joulua sekä hyvää uutta vuotta!

Kannanotto Espoon sivistystoimen talousarvioon 2021 koskien taiteen perusopetusta

OAJ:N‌ ‌ESPOON‌ ‌JA‌ ‌KAUNIAISTEN‌ ‌PAIKALLISYHDISTYKSEN‌ ‌(EKPY)‌ ‌KANNANOTTO‌ ‌ESPOON‌ ‌SIVISTYSTOIMEN‌ ‌TALOUSARVIOESITYKSEEN‌ ‌2021‌ ‌KOSKIEN‌ ‌TAITEEN‌ ‌PERUSOPETUSTA‌ ‌

Espoon‌ ‌kaupungin‌ ‌strategioissa‌ ‌koko‌ ‌kaupunki‌ ‌toimii‌ ‌vireänä‌ ‌oppimis-‌ ‌ja‌ ‌kasvuympäristönä‌ ‌kaikille‌ ‌lapsille‌ ‌ja‌ ‌nuorille‌ ‌muodostaen‌ ‌asiakaslähtöisen,‌ ‌ilmastovaikutukset‌ ‌huomioivan‌ ‌ja‌ ‌esteettömän‌ ‌palveluverkkokokonaisuuden,‌ ‌joka‌ ‌tukee‌ ‌kuntalaisten‌ ‌aktiivisuutta‌ ‌(Espoo-tarina‌ ‌2017).‌ ‌Lasten‌ ‌ja‌ ‌nuorten‌ ‌hyvinvointisuunnitelmassa‌ ‌kulttuuri,‌ ‌taide‌ ‌ja‌ ‌liikunta‌ ‌sekä‌ ‌harrastamisen‌ ‌mahdollisuudet‌ ‌on‌ ‌nostettu‌ ‌hyvinvoinnin‌ ‌kuvaajiksi‌ ‌(Lasten‌ ‌ja‌ ‌nuorten‌ ‌hyvinvointisuunnitelma‌ ‌2017−2021).‌ ‌Espoo-tarinassa‌ ‌Espoo‌ ‌nähdään‌ ‌oppivana‌ ‌ja‌ ‌luovana‌ ‌sivistyskaupunkina,‌ ‌jossa‌ ‌taide‌ ‌ja‌ ‌kulttuuri‌ ‌ovat‌ ‌läsnä‌ ‌niin‌ ‌asukkaiden‌ ‌arjessa‌ ‌kuin‌ ‌kaupunkiympäristössä.‌ ‌Laadukas‌ ‌taiteen‌ ‌opetus‌ ‌ja‌ ‌kasvatus‌ ‌ovat‌ ‌kulmakiviä‌ ‌yhteisöön‌ ‌verkostoitumisessa.‌ ‌Taidekasvatus‌ ‌nähdään‌ ‌osana‌ ‌luovuuskasvatusta,‌ ‌joka‌ ‌kannustaa‌ ‌aktiivisuuteen‌ ‌ja‌ ‌koko‌ ‌elinkaaren‌ ‌läpäisevään‌ ‌oppimiseen‌ ‌(Espoo-tarina‌ ‌2017).‌ ‌

Taiteen‌ ‌ja‌ ‌kulttuurin‌ ‌merkitys‌ ‌henkiseen‌ ‌hyvinvointiin‌ ‌ja‌ ‌elämänlaatuun‌ ‌tulee‌ ‌huomioida‌ ‌voimakkaammin‌ ‌kasvavan‌ ‌Espoon‌ ‌rakentamisessa.‌ ‌Taiteen‌ ‌perusopetuksella‌ ‌on‌ ‌yhteisöä‌ ‌eheyttäviä‌ ‌mahdollisuuksia‌ ‌ja‌ ‌se‌ ‌kuuluu‌ ‌luonnollisena‌ ‌osana‌ ‌espoolaisten‌ ‌arkeen‌ ‌ja‌ ‌hyvinvointiin.‌ ‌Erityisesti‌ ‌varhaisiän‌ ‌opetuksen‌ ‌vaikutus‌ ‌ulottuu‌ ‌myös‌ ‌perheiden‌ ‌hyvinvointiin‌ ‌ja‌ ‌aktiiviseen‌ ‌osallisuuteen.‌ ‌Taiteen‌ ‌perusopetus‌ ‌rikastuttaa‌ ‌Espoon‌ ‌kulttuuritarjontaa‌ ‌monipuolisten‌ ‌oppilasnäytösten‌ ‌ja‌ ‌laajan‌ ‌esitystoiminnan‌ ‌kautta.‌ ‌Tämä‌ ‌on‌ ‌vetovoimatekijä‌ ‌Espoon‌ ‌kaupungille.‌ ‌

Vuoden‌ ‌2021‌ ‌talousarviossa‌ ‌esitetään‌ ‌jopa‌ ‌12,9‌ ‌%‌ ‌leikkausta‌ ‌taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌rahoitukseen.‌ ‌Toteutuessaan‌ ‌tämä‌ ‌leikkaus‌ ‌vaikuttaa‌ ‌rajusti‌ ‌taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌oppilaitoksiin‌ ‌Espoossa.‌ ‌Se‌ ‌leikkaa‌ ‌oppilaitosten‌ ‌taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌tarjontaa‌ ‌espoolaisille‌ ‌ja‌ ‌rajoittaa‌ ‌espoolaisten‌ ‌mahdollisuuksia‌ ‌osallistua‌ ‌taideopetukseen‌ ‌kotikunnassaan.‌ ‌

Taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌kokonaismäärärahat‌ ‌ovat‌ ‌Espoon‌ ‌koko‌ ‌budjetissa‌ ‌pienet.‌ ‌Nuo‌ ‌määrärahat‌ ‌ovat‌ ‌kuitenkin‌ ‌koulutuksen‌ ‌järjestäjille‌ ‌elinehto.‌Taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌talous‌ ‌on‌ ‌turvattava‌ ‌Espoossa‌ ‌asukasmäärän‌ ‌jatkuvasti‌ ‌kasvaessa.‌‌ ‌‌Näin‌ ‌Espoo‌ ‌toimisi‌ ‌tulevaisuudessakin‌ ‌vireänä‌ ‌oppimis-‌ ‌ja‌ ‌kasvuympäristönä‌ ‌kaikille‌ ‌lapsille‌ ‌ja‌ ‌nuorille.‌ ‌OAJ:n‌ ‌Espoon‌ ‌ja‌ ‌Kauniaisten‌ ‌paikallisyhdistys‌ ‌esittää,‌ ‌että‌ ‌suunnitelluista‌ ‌leikkauksista‌ ‌luovutaan.‌ ‌

Antti‌ ‌Piiroinen‌ ‌ Tarja‌ ‌Koskinen‌ ‌

Puheenjohtaja‌ ‌            ‌ Hallituksen‌ ‌jäsen,‌ ‌musiikkioppilaitoksien‌ ‌edustaja‌ ‌‌

 

Vuosikokous 2020

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen vuosikokous järjestetään maanantaina 26.10.2020 klo 19.00 Sellon kirjaston Akseli-salissa, Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo. Kokoukseen kutsutaan kaikki henkilöjäsenet jäsenyhdistyksissämme. Äänivaltaisia kokousedustajia ovat tosin vain yhdistyksien viralliset kokousedustajat.

Jos et ole saanut kokousasiakirjoja, otathan yhteyttä puheenjohtajaan Antti Piiroiseen (antti.piiroinen@espoo.fi) 

Koronatilanteen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan to 22.10.2020 klo 16 mennessä:

Päivitys 19.10.2020: Ennakkoilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt.  Voitte kuitenkin osallistua vuosikokoukseen, mutta valitettavasti emme voi tarjota reilun kaupan luomutuotepakettia!

Ilmoittaudu klikkaamalla tästä!   

Vuosikokoukseen voit kuitenkin osallistua ilman ilmoittautumista!

Kokouksessa on kahvitarjoilu.  Kokouksessa huomioidaan koronatilanne. Tilaisuudessa jaetaan kasvomaskit.

Päivitys 22.10.2020 Kahvitus pidetään ennen kokousta Sellon kirjaston Marian kahvila-konditoriossa klo 18.15-18.50. Kahvin ja juustosämpylän saa kassalta ja mainitsemalla osallistuvansa EKPYn vuosikokoukseen. Yhdistyksemme edustajat ovat myös paikalla. 

Vuosikokouksen jälkeen EKPY tarjoaa vuosikokoukseen osallistuville ja etukäteen ilmoittautuneille jäsenilleen Reilun kaupan ja luomutuotteita sisältävän yllätyspussin!

 Tervetuloa vuosikokoukseen! 


Elokuu 2020

Suurimmalla osalla Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen jäsenistä alkaa olla tämän kesän lomat jo takanapäin ja paluu työtehtäviin on alkamassa - jollei ole jo alkanutkin. Koronatilanne Suomessa on maailman mittakaavassa hyvä.  On kuitenkin tärkeää edelleenkin huomioida toiminnassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Myös OAJ on koonnut yhteen kattavasti Opetushallituksen ja opetusministeriön ohjeistuksia.
Varhaiskasvatuksen toiminnassa koronavirusepidemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattaminen on ollut tarpeen koko kesän ajan ja ohjeiden noudattaminen on suositeltavaa edelleenkin. Tarpeettomia lähikontakteja vältetetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Perusopetus järjestetään syyslukukaudella 2020 lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lukiokoulutuksessa opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus. Mikäli lukuvuosi aloitetaan kokonaan tai pääosin lähiopetuksena on samalla hyvä varautua siihen, että etäopetukseen siirtyminen sujuu tarpeen vaatiessa nopeasti ja suunnitelmallisesti.
Lue tarkemmin: 
Koronavirus ja lähiopetus perusopetuksessa syyslukukaudella 2020

Elokuun alussa on tapahtunut muutamia muutoksia. Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuivat 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutos tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi huoltajan työssäolo, opiskelu tai työttömyys eivät rajoita tätä oikeutta. Lisäksi elokuussa astuvat voimaan uuden sopimuskauden palkankorotukset. 







Kevät 2020

Kevät 2020 jää varmasti mieleen erilaisena keväänä.

Useilla koulutusasteilla siirryttiin koronaviruksen vuoksi etäopetukseen joko kokonaan tai osittain. Perusopetuksessa siirryttiin etäopetukseen 18. maaliskuuta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toiminta jatkui. Opettajien päivät etäopetuksen aikana venyivät todella pitkiksi. Perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen 14. toukokuuta tarkoin turvatoimin.

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset olivat katkolla 31.3.2020. Kunta-alan sopimus varmistui 28.5.2020. Hienoin neuvottelutulos oli, että varhaiskasvatuksen opettajat siirretään KVTES:istä  OVTES:iin. Tämä on ollut OAJ:n keskeinen neuvottelutavoite jo useamman vuosikymmenen ajan. Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien sekä päiväkodin johtajien sopimusalan siirto KVTESista  OVTESiin  toteutuu  1.9.2021 lukien.  KVTES-sopimusmääräyksiä on mahdollista soveltaa kuitenkin 31.12.2022 saakka, ellei toisin sovita. Tätä varhaiskasvatuksen opettajien historiallista sopimusalasiirtoa voidaan pitää erinomaisena saavutuksena.

Toinen tärkeä neuvottelutulos oli, että viime sopimuskierroksen kilpailukykysopimuksessa opetusalalle tulleet 24 vuosittaista kiky-tuntia jäävät historiaan 31.8.2020 lähtien siten, että ainoastaan yleissivistävässä koulussa pidetään aiemmasta kikystä vielä elokuussa kaksi tuntia. Saavutettu sopimus on 23 kuukauden mittainen eli voimassa 28.2.2022 saakka. Pitkä sopimus tuo opetusalalle työrauhaa ja vakautta.

Näillä sanoilla toivotamme kaikille OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen jäsenille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Lue lisää klikkaamalla:
Korona-poikkeustilaohjeistus:
OAJ vaatii selviä ohjeita turvallisuuden takaamiseksi
Neuvottelutulos:
KVTES 2020–2022
OVTES 2020-2022

Hallituksen kokous 2020

Vuoden ensimmäinen EKPY:n hallituksen kokous pidettiin ma 20.1.2020 klo 18 EKOAY:n toimistolla Komeetankujalla Espoon Olarissa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Merja Laitinen, sihteeriksi Kukka Poikolainen, yhteistyöasianhoitajaksi Tarja Koskinen, talousasianhoitajaksi Satu Lind, tiedottajaksi Kati Nieminen sekä emännäksi Maija Hakala.
Puheenjohtajaksi valittiin jo aikaisemmin vuosikokouksessa Antti Piiroinen.

Hyvää uuden vuoden alkua!

Alkuvuosi alkoi myös Espoossa ja Kauniaisissa erittäin talvisena. Tammikuun toisella viikolla lunta pyryttää koko alkuviikon. Korona-tilanne...