Elokuu 2020

Suurimmalla osalla Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen jäsenistä alkaa olla tämän kesän lomat jo takanapäin ja paluu työtehtäviin on alkamassa - jollei ole jo alkanutkin. Koronatilanne Suomessa on maailman mittakaavassa hyvä.  On kuitenkin tärkeää edelleenkin huomioida toiminnassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Myös OAJ on koonnut yhteen kattavasti Opetushallituksen ja opetusministeriön ohjeistuksia.
Varhaiskasvatuksen toiminnassa koronavirusepidemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattaminen on ollut tarpeen koko kesän ajan ja ohjeiden noudattaminen on suositeltavaa edelleenkin. Tarpeettomia lähikontakteja vältetetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Perusopetus järjestetään syyslukukaudella 2020 lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lukiokoulutuksessa opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus. Mikäli lukuvuosi aloitetaan kokonaan tai pääosin lähiopetuksena on samalla hyvä varautua siihen, että etäopetukseen siirtyminen sujuu tarpeen vaatiessa nopeasti ja suunnitelmallisesti.
Lue tarkemmin: 
Koronavirus ja lähiopetus perusopetuksessa syyslukukaudella 2020

Elokuun alussa on tapahtunut muutamia muutoksia. Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuivat 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutos tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi huoltajan työssäolo, opiskelu tai työttömyys eivät rajoita tätä oikeutta. Lisäksi elokuussa astuvat voimaan uuden sopimuskauden palkankorotukset. Kevät 2020

Kevät 2020 jää varmasti mieleen erilaisena keväänä.

Useilla koulutusasteilla siirryttiin koronaviruksen vuoksi etäopetukseen joko kokonaan tai osittain. Perusopetuksessa siirryttiin etäopetukseen 18. maaliskuuta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toiminta jatkui. Opettajien päivät etäopetuksen aikana venyivät todella pitkiksi. Perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen 14. toukokuuta tarkoin turvatoimin.

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset olivat katkolla 31.3.2020. Kunta-alan sopimus varmistui 28.5.2020. Hienoin neuvottelutulos oli, että varhaiskasvatuksen opettajat siirretään KVTES:istä  OVTES:iin. Tämä on ollut OAJ:n keskeinen neuvottelutavoite jo useamman vuosikymmenen ajan. Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien sekä päiväkodin johtajien sopimusalan siirto KVTESista  OVTESiin  toteutuu  1.9.2021 lukien.  KVTES-sopimusmääräyksiä on mahdollista soveltaa kuitenkin 31.12.2022 saakka, ellei toisin sovita. Tätä varhaiskasvatuksen opettajien historiallista sopimusalasiirtoa voidaan pitää erinomaisena saavutuksena.

Toinen tärkeä neuvottelutulos oli, että viime sopimuskierroksen kilpailukykysopimuksessa opetusalalle tulleet 24 vuosittaista kiky-tuntia jäävät historiaan 31.8.2020 lähtien siten, että ainoastaan yleissivistävässä koulussa pidetään aiemmasta kikystä vielä elokuussa kaksi tuntia. Saavutettu sopimus on 23 kuukauden mittainen eli voimassa 28.2.2022 saakka. Pitkä sopimus tuo opetusalalle työrauhaa ja vakautta.

Näillä sanoilla toivotamme kaikille OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen jäsenille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Lue lisää klikkaamalla:
Korona-poikkeustilaohjeistus:
OAJ vaatii selviä ohjeita turvallisuuden takaamiseksi
Neuvottelutulos:
KVTES 2020–2022
OVTES 2020-2022

Hallituksen kokous 2020

Vuoden ensimmäinen EKPY:n hallituksen kokous pidettiin ma 20.1.2020 klo 18 EKOAY:n toimistolla Komeetankujalla Espoon Olarissa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Merja Laitinen, sihteeriksi Kukka Poikolainen, yhteistyöasianhoitajaksi Tarja Koskinen, talousasianhoitajaksi Satu Lind, tiedottajaksi Kati Nieminen sekä emännäksi Maija Hakala.
Puheenjohtajaksi valittiin jo aikaisemmin vuosikokouksessa Antti Piiroinen.

Joulukahvitilaisuus ke 4.12.2019

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys järjesti joulukahvitilaisuuden keskiviikkona 4.12. Ison Omenan kirjaston stagella.
Tilaisuuden avasi Espoon musiikkiopiston(EMO) aluetassu-orkesterin oppilaat musiikkiesityksillään opettajansa Tarja Koskisen johdolla.

Koska OAJ on nimennyt kuluvan lukuvuoden työhyvinvoinnin lukuvuodeksi, puheenjohtaja Antti Piiroinen käsitteli esityksessään työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Paikalla olleet opettajat edustivat niin varhaiskasvatuksen kuin peruskoulu/lukion opettajia ja osallistuivat esitykseen älypuhelimiensä avulla. Kysymykseen, mikä on tunnetilasi tällä hetkellä, saimme vastaukseksi mm. "tympääntynyt, lopenuupunut, lottovoittoa odotteleva", mutta myös positiivisiä vastauksiakin löytyi "innostunut, kivaa".

Syyksi, miksi tunnetila on sellainen, saimme mm. "kiire, tuen puute, kiire, henkilökuntapula, epävarmuus, hyvä tiimi, tykkään työstäni".

Kysymykseen, mitä muutoksia on tapahtunut opettajantyössä viime vuosien aikana, mainittiin mm. "kiire, paperityönlisääntyminen, wilman lisääntynyt käyttö, henkilökuntapula pätevistä opettajista, jousto hävinnyt kehyksestä, levottomampaa, keskittymiskyvyn lasku".Mitä asioille pitäisi tehdä? Opettajien vastaukseni tuli mm. "lisää liksaa, mahdollisuus siirtää oppilas erityisopetukseen, koulun budjetteihin joustoa, sak-aika, kiky veks, kokeilut pois, lähikouluperiaate pois, ys-aika, ryhmäkoot, opettajien saatava työstään säännöllisesti palautetta".

Joulukahvitilaisuudessa mukana olleista opettajista 67 % on harkinnut ammatinvaihtoa ja 22% ilmoitti, että on ajatellut ehdottomasti vaihtaa ammattia.

Tilaisuudesta saimme ajankohtaista tietoa, mitä kentällä tapahtuu tällä hetkellä. Tätäkin tietoa viemme eteenpäin Espoon ja Kauniaisten päättäjille ja virkamiehille.
Hyvää ja rentouttavaa joulua! 
Joulukahvit ke 4.12. klo 18 Iso Omena

KUTSU 14.11.2019

Tervetuloa JOULUKAHVEILLE keskiviikkona 4.12.2019 klo 18.00
Ison Omenan kirjaston Stagelle!

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuksen OAJ:n jäsenensä jouluiseen kahvihetkeen.

OHJELMA:

Klo 18.00 - 18.10 Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Antti Piiroinen
Klo 18.10 - 18.30 Aluetassu -orkesteri esiintyy
Klo 18.30 - 19.00 Ajankohtaiskatsaus ja keskustelua

Jouluinen kahvitarjoilu
Kahvitarjoilusta johtuen pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen to 28.11.2019 mennessä: https://forms.gle/iqUBNskYmxRN1ShU6

Tervetuloa tapaamaan yhdistyksen toimijoita!
EKPY:n hallituksen puolesta Antti Piiroinen, puheenjohtaja

Aluetassu -orkesteri on Espoon musiikkiopiston matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Musiikin alkeisopetusta ja orkesteritoimintaa järjestetään Matinlahden koulun oppilaille. Opetus tapahtuu lapsen koulupäivän päätteeksi pienryhmissä ja orkesterissa.

Yhteistyöilta Villa Pentryssä pe 15.11.2019

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys järjesti pe 15.11. 2019 yhteistyöillan poliittisille päättäjille sekä virkamiehille Villa Pentryssä Espoossa. Paikalle saapuivat mm. kansanedustaja Inka Hopsu, opetus- ja varhaiskasvatuksen puheenjohtaja Marika Niemi, opetus- ja varhaiskasvatuksen varapuheenjohtaja Pinja Nieminen sekä Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö Virpi Mattila.


Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n puheenjohtaja Merja Laitinen totesi puheenvuorossaan, että voisiko alan houkuttelevuutta ja alalla pysymystä vahvistaa pääkaupunkiseudun kuntien erillisten palkankorotusten oheen myös tieto siitä, että kaupunki pitää myös huolen opettajien jaksamisesta.

Saman huolen opettajien jaksamisesta jakoivat myös muidenkin opettajaryhmien edustajat. Varsinkin perusopetuksen puolella oleva kuusituntinen KIKY -lauantaityöpäivä on koettu raskaaksi.

Espoon musiikkioppilaitoksen edustaja Tarja Koskinen totesi, että musiikkioppilaitoksilla ei ole yhteistä suurta huolta. Työ jatkuu uusiin opetussuunnitelmiin totutellessa.Viime vuonna teimme kaikki Opetushallituksen ohjeistamina uudet ops:t  eivätkä kaikki uudistukset  ole ihanteellisia soitonopetuksen kehittämistä ajatellen. Työssä jaksamiselle tulee haasteita.
Rahoitus tällä erää on kaiketi selvillä. Mutta kun taideoppilaitoksia tarkastellaan, herää usein kysymys, miksi musiikkia rahoitetaan hyvin ja aina löytyy joku taho joka haluaisi lähteä purkamaan nykyistä, hyvin toimivaa järjestelmää. Tällä erää päädyttiin siihen, että jatketaan hyvää toimintaa. Mutta uusia epäilijöitä tulee varmasti. Musiikkioppilaitoksia perustettiin 60- luvulla ympäri Suomea ja nyt ne ovat vakiintuneita instituutioita. Opettajat ovat tänä päivänä kaikki päteviä ja asiansa osaavia ammattilaisia. Soitto-opintojen lisäksi opettajilla on vahvat pedagogiset opinnot. Espoon musiikkioppilaitoksen suurin huoli on lähestyvä kulttuurikeskuksen remontti ja samoihin aikoihin ajoittuva Kelloseppätalon purku. Toisin sanoen lähes kaikki toimitilamme katoavat joksikin aikaa. Korvaavia tiloja etsii rehtorimme johdolla EMO:n johtokunta.

Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistus astui voimaan 1.9.2018. Lainsäädännön tavoitteena on vahvistaa päiväkodeissa toteutettavan varhaiskasvatuksen sisältöjä, toimintaa, laatua ja pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuslain keskeisiä uudistuksia ovat lapsen edun ensisijaisuus sekä henkilöstörakenteen muutos. Laki lisää opettajien määrää päiväkotien ryhmissä. Tämän hetken haaste on kuitenkin pula kelpoisuusehdot täyttävistä varhaiskasvatuksen opettajista. Pääkaupunkiseudulla on satojen varhaiskasvatuksen opettajien vaje. Alalle harkitsevat kokevat, että palkka ei vastaa työn vaativuutta.

Opettajien ja alan esimiesten työhyvinvoinnilla on valtava merkitys koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen laadulle sekä koko yhteiskuntamme sivistykselle ja hyvinvoinnille. Työhyvinvoinnin lukuvuoden aikana OAJ:n #työhyvinvointihaaste nostaa esiin työnantajia, jotka sitoutuvat pitämään nykyistä paremmin huolta opettajien ja alan esimiesten työhyvinvoinnista. Haasteen on vastaanottanut tähän mennessä 64 kuntaa, Espoo oli ensimmäisten kuntien joukossa. Työantajahaasteessa kerätään tietoa konkreettisista hyvinvointiteoista ja keinoista, miten tartutaan epäkohtiin. https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/
Vuosikokous 2019

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen vuosikokous pidettiin Leppävaarassa Sellon kirjaston Akseli-salissa ma 28.10. klo 18. Paikalle saapui 28 edustajaa 4 jäsenyhdistyksestä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä toimintakertomus. Lisäksi hyväksyimme vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman.

Kokouksessamme valittiin Antti Piiroinen puheenjohtajaksi vuosille 2020-2021. Lisäksi kokouksessa valitsimme kuusi edustajaa paikallisyhdistyksen hallitukseen erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. Kokouksen jälkeen kokousvieraille paikallisyhdistys tarjosi buffet-illallisen Sellon ostoskeskuksen Mandarin Palacessa.


Elokuu 2020

Suurimmalla osalla Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen jäsenistä alkaa olla tämän kesän lomat jo takanapäin ja paluu työtehtäviin on ...