Kannanotto Espoon talouden sopeutukseen

Lähetetty Espoon kaupungin hallituksen jäsenille sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille pe 30.8.2019

OAJ:N ESPOON JA KAUNIAISTEN PAIKALLISYHDISTYKSEN KANNANOTTO TALOUDEN SOPEUTUKSEEN LOPPUVUONNA 2019

Espoossa on virkamiestyönä alettu valmistella talouden sopeutusta loppuvuodelle 2019. Koulujen esimiehille on myös annettu ohje, jonka mukaan oppilas- ja opiskelijakohtaisista kuluista olisi karsittava loppuvuoden aikana 58 €/oppilas.
Espoon kaupungin budjetin hyväksyvät kuitenkin kaupungin poliittiset toimielimet, joten virkamiehet eivät tällaista asiaa voi päättää. Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kokoontui keskiviikkona 28.8.2019 todeten, että sen alaiset tulosyksiköt ovat pysyneet vuodelle 2019 asetetussa budjetissa. Lautakunta siis edellytti, ettei mahdollisia säästötoimia kohdisteta lasten- ja nuorten palveluihin, ja että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla on käytössä valtuuston vahvistama budjetti vuodelle 2019.
Mikäli lasten ja nuorten palveluihin kohdistettaisiin virkamiesvalmistelussa esitetyn kokoinen säästö, se tarkoittaisi sitä, että koulujen olisi varmasti koskettava yksiköiden perustoimintoihin, koska koulujen budjetin leijonanosan muodostavat opetuksen kustannukset. Oppikirjat on tälle vuodelle jo ostettu, ja koululaisten pitää saada lounaansa,  jolloin lähes ainoaksi säästökohteeksi muodostuvat oppitunnit. Jos niistä leikataan, opetus vaarantuu, kun lukujärjestykset menevät uusiksi. Lukioissa tällä voi olla vaikutusta jopa ylioppilaskirjoitusmenestykseen, sillä jo nyt varsin suuria 30-40 opiskelijan pakollisia kursseja voi tuskin enää suurentaa ryhmiä lopettamalla.  Lukuvuosisuunnitelmat on tehty. Näin nopealla aikataululla tulevat toimenpiteet tuovat isoja haasteita opetuksen järjestämiselle uuden opetussuunnitelman mukaan. Lisäksi säästöesitys kohtelee kouluja epätasa-arvoisesti.
EKPY on huolissaan siitä, että säästöt vaarantavat opettajien työhyvinvointia. Olemme saaneet jo aiemmin yhteydenottoja siitä, että opettajien työnkuorma on kasvamassa kohtuuttomaksi. Nyt esillä olevat säästöt kohdistuvat käytännössä kokonaan henkilöstöön. Työn kuormitus tulee siis väistämättä kasvamaan, kun työtä tehdään niukemmin resurssein. Pelkäämmekin työstä johtuvien poissaolojen määrän kasvun jatkuvan. Nämä työperäiset poissaolot mitätöivät hyvin helposti koko tavoitellut säästöt.

Espoon halu olla opetuksen edelläkävijä (Espoo tarina) vaarantuu monilla tavoin sopeuttamisten myötä.
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys toivoo, että kaupunginhallitus noudattaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausumaa ja pidättäytyy näistä jättimäisistä sopeutuksista, jotta lasten ja nuorten palvelut Espoossa pystytään edelleen takaamaan.

Espoossa, 30.8.2019

Antti Piiroinen, puheenjohtaja OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys, EKPY
Anu Vilkki, puheenjohtaja, OAJ:n Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys, EKOAY
Pamela Leka, ordförande, Esbo-Grankulla lärarförening, EGL
Merja Laitinen, puheenjohtaja, Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry, ELY

Syksy 2019

Kesä ja kesälomat alkavat olla jo takanapäin ja monet suuntautuvat jo tulevaan syksyyn. Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen syksy on myös täynnä tapahtumia. Espoossa järjestetään OAJ on the Road tapahtuma keskiviikkona 25.9., Paikallisyhdistys on mukana järjestämässä tapahtumaa OAJ:n toimiston ja Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kanssa. Iltapäivätapahtuma pidetään Ison Omenan ostoskeskuksessa, jossa voitte tavata opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia. Iltatilaisuus pidetään uudessa Aalto -yliopistossa. Luennoitsijana toimii Mirja Sinkkonen, joka puhuu työssä jaksamisesta sekä siitä, kuinka selvitä, kun työstressi painaa päälle. Kutsu tilaisuuteen tulee myöhemmin syksyllä.

Paikallisyhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 28.10.  Paikallisyhdistyksen jäsenyhdistyksien kaikki henkilöjäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. Kannattaa tulla paikalle tutustumaan hallituksemme jäseniin sekä keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kutsu lähetään myöhemmin.

Paikallisyhdistys pitää perinteisen yhteistyöillan Espoon ja Kauniaisten kuntapäättäjille sekä virkamiehille perjantaina 15.11.. Tilaisuudesta on muodostunut antoisa tapaaminen, jossa käsittelemme ajankohtaisia asioita sekä pyrimme vaikuttamaan tulevan vuoden talousarvioon.

Viime aikoina on puhuttu yleisesti vuosityöaikamalleista. Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun ei lähdetty Espoossa, mutta osa Espoon esiopettajista on mukana uudessa työaikamallissa, esiopetusta antavien varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työajan järjestäminen vuositasolla tasoittuvaksi. Kokeilu alkoi tammikuussa 2019 ja se kestää 31.7.2020 asti. Paikallisyhdistys seuraa kokeilun edistymistä. Lue lisää asiasta klikkaamalla tästä!

Kesäterveiset

Juhannus on jo ensi viikolla ja kesälomat lähestyvät, jos eivät ole vielä alkaneet. Tämän lukuvuoden aikana olemme neuvotelleet Espoon paikallisesta perusopetuksen vuosityöaikakokeilusopimuksesta. Ennen joulua saimme neuvottelutuloksen ja sen jälkeen kokeiluun valikoitui kolme yhtenäiskoulua. Niissä pidettiin opettajajäsenille äänestys kokeiluun lähtemiseksi, mutta yhdessäkään koulussa ei saatu tarvittavaa kannatusta. Eli Espoo ei lähde mukaan kokeiluun ensi lukuvuoden alussa. Perusopetuksen vuosityöaikaa kokeillaan parhaillaan Helsingissä, Vantaalla, Lahdessa ja Vaasassa. Jyväskylässä kokeiluun osallistuu ensi syksystä lähtien yksi yhtenäiskoulu.

Espoossa on kuitenkin jo käynnissä yksi työaikakokeilu, esiopetusta antavien varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien työajan järjestäminen vuositasolla tasoittuvaksi. Tämä kokeilu aloitettiin kuluvan vuoden alussa ja on Suomessa ainutlaatuinen. Kokeilusta saatavia tuloksia odotellaan.

Kunta-alan työehtosopimukset päättyvät maaliskuussa 2020. Neuvotteluita uusista sopimuksista ollaan parhaillaan aloittelemassa ja asiaa seurataan myös täällä paikallisyhdistyksessä. Keväällä 2018 ennen kuin nykyiset sopimukset saatiin allekirjoitettua, myös Espoossa oli lakonuhka. Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piirissä oleville päiväkotien lastentarhanopettajille annettiin lakkovaroitus ja paikallisyhdistyksen puheenjohtajan ominaisuudessa olimme yhdessä Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n toimijoiden kanssa Akava-talossa lakkokoulutuksessa. Lakon oli määrä alkaa keskiviikkona 7.3.2018. Neuvottelusopimus saatiin aikaiseksi kuitenkin maanantaina 5.3.2018, jolloin lakon uhka poistui.  Neuvottelemallahan sopimusten tulisi syntyä; lakkko on vain äärimmäinen työtaistelykeino. Kuinka mahtaa käydä vuonna 2020, se jää nähtäväksi.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla pidettin Villa Pentryssä torstaina 16.5.2019. Juhlaan osallistui useita henkilöitä, jotka olivat olleet mukana perustamassa paikallisyhdistystämme vuonna 1998. Näillä eväillä olemme viemässä paikallisyhdistystä uudelle vuosikymmenelle.
Toivotamme sitä ennen kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!


EKPY 20 vuotta

Villa Pentryssä juhlistettiin OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen 20-vuotisjuhlaa torstaina 16.5.2019. Juhlaan osallistui 54 henkilöä paikallisyhdistyksen nykyisiä ja edellisiä hallituksen jäseniä, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien opetusalan virkamiehiä sekä politikkoja. Juhlapuheen pitivät yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Antti Piiroinen sekä edellinen puheenjohtaja Hannu Suntio. Musiikkiesityksistä vastasi Espoon musiikkiopiston opiskelijoita opettajansa Tarja Koskisen johdolla.
Kuvat: Erkki Kiviluoto

Peruskoulun vuosityöaikakokeilusopimus Espoossa

Ennen joulua saimme neuvottelutuloksen Espoon paikallisesta perusopetuksen vuosityöaikakokeilusopimuksesta. EKPY:n hallitus hyväksyi paikallisen neuvottelutuloksen helmikuussa. Espoon suomenkielistä peruskouluista rajattiin mahdollisesti kokeiluun lähteviksi kouluiksi Ruusutorpan, Juvanpuiston ja Mainingin yhtenäiskoulut. Maaliskuussa OAJ:n ja KT:n edustajia vieraili kouluissa kertomassa vuosityöaikakokeilusopimuksen sisällöstä. Tämän jälkeen EKPY:n edustajat, jolloin kouluilla järjestettiin äänestys kokeiluun lähtemisestä.

Jotta kokeilu olisi voitu aloittaa elokuussa 2019, koulun opettajakunnan OAJ-jäsenistä 2/3 olisi pitänyt kannattaa kokeiluun lähtemistä. Tätä kannatusta ei saavutettu yhdessäkään kolmesta koulusta. Eli elokuussa 2019 Espoon suomenkielisissä peruskouluissa ei lähdetä mukaan perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun.  Espoon vuosityöaikakokeilun aikataulusta on tiedotettu aikaisemmin luottamusmiestiedotteissa 2/2018 ja 4/2018, jotka on lähetetty koulujen yhteysopettajien kautta jäsenistölle.

Voit lukea lm-kirjeet klikkaamalla tästä!

Eduskuntavaalipaneelit 2019

Ma 25.3 klo 17.15 Sellon kirjaston Iso lava: Suuri sisäilmailta

17.15 Tilaisuuden avaus: EKPY:n puheenjohtaja, Antti Piiroinen
17.20 Koulut kuntoon – Espoon miljardisatsaus ja askelmerkit kohti terveitä päiväkoteja ja kouluja. Maija Lehtinen, toimitusjohtaja, Espoon Tilapalvelut (liikelaitos)
17.40 " Home- ja muut ympäristöyliherkkyyssairaudet terveysuhkana” Ville Valtonen, professori
18.00 ” Mikä pilaa sisäilman – syyllisenä kosteus, homeet vai me itse?” Mirja Salkinoja-Salonen, professori emerita
 18.20 Kommenttipuheenvuoro ja Opettajien ammattijärjestön OAJ:n näkemys tämänhetkisestä sisäilmatilanteesta Suomen kouluissa ja toimenpide-ehdotukset, Riina Länsikallio, työelämäasimies, OAJ
18.30 - 19.30 Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaiden vaalipaneeli. Juontaja: EKPY:n pj Antti Piiroinen. Yleisöllä tilaisuus haastaa panelistit.

Kahvitarjoilun vuoksi ennakkoilmoittautuminen ke 20.3.2019 mennessä:
https://goo.gl/forms/KuM8K7hnXQ0DwpXs1
Tilaisuuteen voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista!

To 28.3 klo 17.15 Sellon kirjaston Iso lava: Kolmiportainen tuki ja tukitoimet sekä inkluusiokehitys
17.15 Tilaisuuden avaus: EKPY:n puheenjohtaja, Antti Piiroinen
17.20 "Oppimisen ja koulunkäynnin tuki rakenteena ja käytänteenä: toteutuuko oppilaiden välinen tasa-arvo"? Piia Björn, Professori, erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
17.40 Espoon kaupungin sivistystoimen katsaus kolmiportaisen tuen haasteisiin: onnistumiset ja hyvät käytänteet ja lapsen tarvitseman tuen toteutuminen lähikouluperiaatteella Espoossa, Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, Espoon kaupunki
18.00Kommenttipuheenvuoro ja Opettajien ammattijärjestön OAJ:n näkemys kolmiportaisen tuen tämänhetkisestä tilanteesta Suomen kouluissa, Päivi Lyhykäinen, erityisasiantuntija , OAJ
18.20 - 19.15 Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaiden vaalipaneeli. Juontaja: EKPY:n pj Antti Piiroinen. Yleisöllä tilaisuus haastaa panelistit.

Kahvitarjoilun vuoksi ennakkoilmoittautuminen ma 25.3.2019 mennessä:
https://goo.gl/forms/ROA0DYmxtOSymqNI3
Tilaisuuteen voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista!

Ti 2.4 klo 17.15 Sellon kirjaston Iso lava: Koulutusleikkauksista koulutusinvestointeihin 
17.15 Tilaisuuden avaus: EKPY:n puheenjohtaja, Antti Piiroinen
17.20 Kuluneen hallituskauden koulutusleikkaukset ja askelmerkit eteenpäin. Jorma Kauppinen, johtaja, Opetushallitus
17.40 Tilannekatsaus koulutuksen resursseihin Espoossa. Harri Rinta-aho, sivistystoimen johtaja, Espoon kaupunki
18.00 Kommenttipuheenvuoro ja Opettajien ammattijärjestön OAJ:n näkemys suomalaisten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 2.asteen sekä korkea-asteen suurimmista haasteista ja tarpeista koulujen tämänhetkisestä tilanteesta Suomen kouluissa, Heljä Misukka, koulutusjohtaja, OAJ
18.20 -19.15 Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaiden vaalipaneeli. Juontaja: EKPY:n pj Antti Piiroinen. Yleisöllä tilaisuus haastaa panelistit.

Kahvitarjoilun vuoksi ennakkoilmoittautuminen ke 27.3.2019 mennessä:
https://goo.gl/forms/VjPLACsBmcIerVd02
Tilaisuuteen voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista!

Eduskunnassa ti 22.1.2019

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten sekä Omnian paikallisyhdistykset vierailivat tiistaina 22.1.2019 eduskunnassa kansanedustaja Mia Laihon (kok.) vieraana. Mia Laiho toimii Espoon kaupungin valtuutettuna sekä kaupungin hallituksessa. Vierailuun osallistui 36 espoolaista ja kauniaislaista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, Omnian opettajaa.

Kannanotto Espoon talouden sopeutukseen

Lähetetty Espoon kaupungin hallituksen jäsenille sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille pe 30.8.2019 OAJ:N ESPOON JA KAUNIAISTEN PAIKALLI...