Paikallisyhdistyksen ilta ke 8.12.

 

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuksen OAJ:n jäsenet paikallisyhdistyksen iltaan ke 8.12.2021 klo 17.45  Bio Graniin Kauniaisissa (Bio Grani, Teinikuja 4, 02700 Kauniainen). 

Tilaisuudessa esitetään Bond-elokuva “007 No Time to Die”.

Klo 17.45 Ajankohtaista järjestövalmiudesta, pj Antti Piiroinen

Klo 18.00 Elokuva alkaa. Elokuvan pituus 2 h 43 min.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen ke 1.12.2021 mennessä klikkaamalla tästä!

Ilmoittautumiseen tarvitaan OAJ-jäsennumero, jonka löytää mm. jäsenkortista.


Yhteistyöillallinen ke 10.11.2021

Kutsuvieraamme

OAJ Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys järjesti ke 10.11.2021 yhteistyöillallisen. Paikallisyhdistyksen edustajien lisäksi mukana olivat kansanedustaja Mia Laiho, Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen Eero Kling, Kauniaisten opetus-ja varhaiskasvatusvaliokunnan puheenjohtaja Satu Mollgren ja jäsen Matti Kauppila sekä Espoon sivistystoimen johtaja Harri Rinta-Aho ja Espoon suomenkielisen toisen asteen opetuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtaja Tapio Erma.

Kansanedustaja Mia Laiho sekä Satu Mollgren Kauniaisista
Illan aikana keskustelimme mm. työssä jaksamisesta. Onnistumme yhdessä ja yhdessä tekemällä! On hyvä kehittää yhteistoiminnallisia tapoja tehdä yhteistyötä koulurajojen ulkopuolelle. Jaetaan hyviä käytänteitä sekä on tärkeää nostaa ongelmia päättäjien tietoon.  Espoon byrokratiaa on saatu madallettua.  HR on uudistettu ja kehittämisohjelma on tulossa. Illan aikana opetusalan henkilökuntaa kiitettiin työstä korona-aikana! Espoossa estyimme koronalingoista. Sote-uudistus ja hyvinvointi-alueisiin siirtyminen aiheutti keskustelua ja pohdimme, kuinka se vaikuttaa pääkaupunkiseudun kaupunkien talouteen ja sitä kautta opetuksen ja koulutuksen rajoitukseen. Oppilashuolto siirtyy hyvinvointialueille, miten vaikuttaa kouluissa. 
Tänä vuonna alkanut oppivelvollisuuden laajentaminen oli myös esillä. Viimeistään lokakuun loppuun mennessä osoitettiin opintopaikka kaikille ja vain noin 10 nuorta sai osoittamispäätöksen. Eheä koulupolku on tärkeä - eikä vain nivelvaiheessa vain koko koulupolun ajan, jotta pudokkaita ei tule. Lukion erityisopetuksen toteutuminen puhututti. 

Puheenjohtaja Piiroinen ja varapuheenjohtaja Laitinen
Espoo haluaa olla sivistyksen kärkikaupunki. Koulurakennuksien korjaushankkeesta on tullut tuloksia, sillä tällä lukukaudella ei ole ollut yhtään hätäväistöä. Palvelutarpeet eivät ole vähenemässä tulevaisuudessa. Lopuksi muistutettiin, että kannattaa yhteyttä tuttuun valtuutettuun, kun on asioita joita tulisi saada kuntoon! 


Maailman opettajien päivä ti 5.10. 2021 Espoossa ja Kauniaisissa

Espoo
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) järjesti Maailman opettajien päivän webinaarin ti 5.10.2021. Tilaisuuteen osallistuivat tänä syksynä uuden lautakunta-/valiokuntakauden aloittaneet Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet Marika Räf, Tony Hagerlund, Martti Hellström, Ira Hietanen-Tanskanen ja  Inka Hopsu, Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan jäsenet Satu Mollgren, Matti Kauppila ja Petteri Kyllönen sekä Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik i Grankulla:n jäsen Virva Wahlstedt. 

Kauniainen
Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 62 yhdistyksemme jäsentä, joilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun ja tuoda näkemyksiä kentältä chatin kautta. Tilaisuuden lopussa oli luento "Onnellisuusko oma valinta?", jonka luennoitsijana toimi ratkaisukeskeinen terapeutti, musiikkiterapeutti Aimo Puukki. Toimme esille huolemme opettajien jaksamisesta henkilöstön pysyvyydestä ja saatavuudesta. Suureneva ryhmäkoko, kasvava oppilaiden tuen tarve sekä säästöt rasittavat opettajien työssäjaksamista. Tässä lautakunnan/valiokunnan jäsenten mietteitä opetuksesta ja kasvatuksesta:

Marika Räf (KOK), Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja:

"Espoossa on perinteisesti arvostettu korkeatasoista osaamista, koulutusta ja laajaa opetustarjontaa. Näin tulee jatkua myös jatkossa. Mielestäni Espoon strategiaa päivitettäessä kasvatus, koulutus ja sivistys tulee nostaa kaupungin kärkikohteeksi.  Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta linjasi viime keskiviikon talousarviokäsittelyssä, ettei opetukseen, avustajapalveluihin ja lukionkurssitarjontaan tule kohdistaa leikkauksia. Koronapandemia on aiheuttanut mittavan oppimisvelan, jonka purkaminen edellyttää merkittäviä panostuksia tulevina vuosina."

Martti Hellström (SDP), Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen:

"Espoo  on  priorisoinut koulutusta pitkään. Satsaamme siihen enemmän kuin monet muut kaupungit. Emme siksi, että saisimme tänne parempia veronmaksajia, vaan siksi, että koulutus on tärkein keino muuttaa maailmaa paremmaksi. Espoon koulut: opettajat, henkilöstö, oppilaat ja kodit - ovat maailman kärkeä. On tulevaisuusteko sitoutua siihen, että opetuksesta ei leikata. Espoo olkoon jatkossakin sivistyskunta.  Sivistyskunta satsaa lapsiin, nuoriin, kirjastoihin, taiteeseen ja  opetukseen. Sivistyskunta turvaa palveluilleen terveelliset tilat. Sivistyskunta pitää hyvää huolta kaikista, ihan kaikista ja ennen muuta haavoittuvassa asemassa olevista. "Jos koulutus on kallista, kokeile tietämättömyyttä.”Tämä Andy McIntyren aforismi innostaa puolustamaan koulua ja sivistystä niiden kynsistä, joka ovat istuttaneet sydämensä paikalle säästöporsaan."

Ira Hietanen-Tanskanen (KOK), Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen:

"Erilaiset oppimispolut ja laadukas koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun paitsi luovat osaamista ja hyvinvointia, myös ruokkivat uskoa toivorikkaaseen tulevaisuuteen. Laadukas koulutus on yksi hyvinvointimme kulmakivistä. Laadukas koulutus edellyttää muun muassa sitä, että: Opettajilla on aikaa ja riittävät resurssit tehdä työnsä hyvin. Ryhmäkoot ovat riittävän pienet ja oppijoilla on saatavissa oppimisen edellyttämä tuki ja ohjaus. Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on jokaisen lapsen, nuoren ja päiväkodissa tai koulussa työskentelevän aikuisen oikeus."

Poissaolleena: Mika-Erik Walls (VAS), Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen:

"Opetus, kasvatus ja koulutus ja me kaikki opettajat olemme nyt enemmän kuin koskaan, koronakriisin jälkeen, avainasemassa lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen turvaamisessa ja siksi kasvatuksesta ja koulutuksesta ei saa leikata euroakaan - päinvastoin, tarvitsemme lisää panostuksia kolmiportaiseen tukeen ja erityisopetukseen, ryhmäkokojen pienentämiseen, resurssiopettajiin, oppilashuoltoon ja henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia edistäviin toimiin. Suomen menestystekijä on jatkossakin laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä maailman parhaat opettajat! Hyvää Maailman Opettajien Päivää, arvoisat kollegat!"

Matti Kauppila (KOK),  Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan jäsen:

"Olen Espoon aikuislukion emeritusrehtori Matti Kauppila Kauniaisista ja aloittanut meillä opetus ja varhaiskasvatusvaliokunnassa luottamustehtävän varsinaisena jäsenenä. Toimin tällä hetkellä KKY OMNIA:ssa Espoossa erityisasiantuntijana yleishallinnon kehittämispalveluissa.

Pohdimme mm kestävän kehityksen tematiikkaan liittyviä kysymyksiä oppilaitoksen ylläpitäjänä sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen, aikuislukio koulutuksen, aikuiskuisten perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjinä Espoon alueella. Ravintolakoulu Perhon  KEKE-tiekarttaa käytettiin viime keväänä OKKA-säätiön sekä Suomen laatukeskuksen laatujaoksen tilaisuudessa yhtenä mainiona esimerkkinä miten he näkevät KEKE-ajatusten jalkauttamisen tavoitteen omassa oppilaitoksessaan: Perho haluaa jatkossa kouluttaa kaikista heillä opiskelevista ja valmistuvista ammattitutkinnon suorittajista myöskin tulevaisuuden työelämän "kestävän kehityksen" lähettiläitä. Mielestäni varsin mainio ja oppilaitoksen ydintoiminnan vaikuttavuuden kannalta aivan ytimeen osuva tavoite. Kysymykseni teille ja tälle foorumille kuuluukin, millä keinoin KESTÄVÄN kehityksen tematiikan ajatukset tulisi eri kouluissa ja oppilaitoksissa nivoa osaksi arjen perustehtävää ja toimintaa. Miten keke-työ tulisi jalkauttaa koulutyöhön niin että sen tulokset olisivat kaikista vaikuttavimpia?"Vuosikokous ke 27.10. klo 18

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen vuosikokous järjestetään keskiviikkona 27.10.2021 klo 18.00 Bio Granissa osoitteessa Teinikuja 4, 02700 Kauniainen. 

Vuosikokouksen jälkeen esitämme elokuvan "Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia". Elokuva on voittanut Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon ja se kertoo sokean  ja liikuntakyvyttömän miehen rakkaustarinasta.

Pyydämme vuosikokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan etukäteen Klikkaamalla tästä!

Kokousmateriaali on lähetetty kokouskutsun yhteydessä sähköpostilla. Mikäli tarvitset kokousmateriaalit, ota yhteyttä puheenjohtaja Antti Piiroiseen, (antti.piiroinen@opetus.espoo.fi)

Tervetuloa!


Tervetuloa juhlistamaan Maailman opettajien päivää!

 “Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.” (Espoo-tarina)

Tervetuloa juhlistamaan Maailman opettajien päivää! 


OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys järjestää jäsenilleen webinaarin ti 5.10.2021 klo 18−19.30.  Samalla haluamme onnitella uuden kauden aloittaneita päättäjiä Espoosta ja Kauniaisista. Tule mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!

Ohjelma:

18.00–18.15 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) esittäytyy

18.15–18.40 Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta, Esbo svenska rum, 

Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta ja

Grankulla svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik esittäytyvät

18.40–19.15 Luento: Onnellisuusko oma valinta? 

Luennoitsijana ratkaisukeskeinen terapeutti ja musiikkiterapeutti:  Aimo Puukki

Etukäteen ilmoittautuneille ja tilaisuuteen osallistuneille lähetämme 10 euron arvoisen kahvilalahjakortin kotipostiosoitteeseen tilaisuuden jälkeen.

Ilmoittautuminen pe 1.10.2021 klo 16 mennessä Ilmoittaudu klikkaamalla tästä! 

Lähetämme linkin tilaisuuteen sähköpostilla ennen tilaisuutta.


Syksy 2021

Kesälomat ovat takanapäin ja katse suuntaa tulevaan syksyyn ja talveen. Opettajien edunvalvonnassa tapahtuu paljon.

Yksi merkittävimmistä tapahtumista on varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020–2021:sta OVTES 2021–2022:een 1.9.2021 Sopimusalasiirto on ns. tekninen siirto eikä se vaikuta palvelussuhteen ehtoihin. Tarkoituksena on vaihtaa sopimusala 1.9.2021 ilman, että yksittäisen henkilön palvelussuhteen ehdot muuttuvat. Siirron merkitys on suuri, sillä nyt varhaiskasvatuksen opettajat ovat saman työsopimuksen alla kuin muut opettajaryhmät.

Syksyn aikana suunnataan jo tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Kunta-alan ja valtion sopimukset päättyvät 28.2.2022, Sivistan sopimukset päättyvät 31.3.2022 ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus päättyy 30.4.2022. OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys järjestää Akavatalolla Pasilassa torstaina 28.10.2021 jäsenillan, jossa käsitellään järjestövalmiutta. Tulethan paikalle! 

Maailman opettajien päivää (MOP) vietetään ti 5.10.2021. OAJ lanseeraa samalla viikolla osana opettajien arvostushanketta uuden noston: ilman opettajia me emme olisi tässä. Teema näkyy useissa mediassa ja on omalta osaltaan pohjustamassa tulevia sopimusneuvotteluita.


EKPY kuntavaalipaneeli 4.5.2021

Tiistaina 4.5.2021 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) järjesti kuntavaalitilaisuuden, jonka teemana oli  "erityisopetus". Alustajana toimi Päivi Lyhykäinen, OAJ erityisasiantuntija. Hän esitteli OAJ laatimaa tuen mallia. Mallin mukaan erityisopettajien suhdeluku tulisi olla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 1:100 oppilasta; esiopetuksessa ja alkuopetuksessa 1:50 oppilasta. Opettajarekisteriä pidettiin tarpeellisena, sillä opettajarekisterin avulla voitaisiin todeta, mikä osuus erityisopettajista on päteviä erityisopettajia tai erityisluokanopettajia.

Alustuksen jälkeen oli kuntavaalipaneeli, johon osallistui kuntavaaliehdokkaita Espoosta; Teresia Volotinen VIH, Mika-Erik Walls VAS, Henna Kajava PS, Inka Hopsu VIH, Tommi Virtanen KES, Hannu Suntio SDP, Kaisa Alaviiri KOK, Isto Havu KOK,  Helena Tommola SDP, Pekka Lempiäinen KOK sekä Mia Laiho KOK. Kauniaisista kuntavaalipaneeliin osallistui Virva Wahlstedt KOK.

Puheenvuoroja:

Teresia Volotinen, VIH: "OAJ:n Tuki toimivaksi -ohjelma on hyvä. Siinä kuvataan selkeästi, miten kolmiportaisen tuen tulisi toimia koulussa. Tärkeää on moniammatillinen yhteistyö oppilas- ja opiskelijahuollon ja sosiaali- ja terveyspuolen ja etenkin lasten- ja nuorisopsykiatrian toimijoiden kanssa. Artikkelin Erityisen tuen tarjoajat (HS la 1.5.2021) järkyttävin lause oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokarin lause: ”Järjestelmä on pahasti rikki, aivan levällään”. Ei siis riitä, että opetuspuolella tehdään tuki toimivaksi, vaan sen on toimittava moniammatillisesti ilman, että vaitiolovelvollisuus estää yhteistyön ja auttamisen."

Mika-Erik Walls, VAS: "Kolmiportaisessa tuessa on jo yli vuosikymmenen ajan ollut puutteita, kaikilla asteilla, aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Maamme hallitus aikoo kehittää kolmiportaista tukea niin, että se alkaisi jo varhaiskasvatuksesta. Perusopetuksessa tavoitteena on parantaa erityisopetuksen saatavuutta ja vahvistaa kolmiportaista tukea tarvittaessa lainsäädäntöä uudistamalla. Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa tavoite on vahvistaa pedagogisia menetelmiä ja opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella menestyksekkäästi. Lukioissa tulee erityisopetus ja riittävän tuen antaminen ja saaminen myös lainsäädännön kautta velvoittavaksi ja koskee ja kysyy myös aineenopettajien osaamista ja panosta tuen havaitsemisessa ja antamisessa, yhteistyössä mm. lukion erityisopettajan kanssa. Tämä vaatii myös riittäviä resursseja - lukioissakin. 

Itse opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä ja valtuustoryhmäni jäsenenä kannatan lämpimästi em. kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelmia ja linjauksia, joita myös OAJ kannattaa, ja pidän tuen kokonaisuudistamista välttämättömänä. Ehkä eniten palautetta ja huolta kentältä olen saanut kuluneella valtuusto- ja lautakuntakaudellani opettajien uupumuksesta, resurssien puutteesta, opettajien aidosta huolesta tuen riittämättömyydestä, oikea-aikaisuudesta, saatavuudesta oppilaiden näkökulmasta - opettajat ovat huolissaan heistä! Myös sivistystoimen tapa viedä ja vahvistaa lähikouluperiaatetta huolestuttaa aidosti, syystäkin, opettajia. Epäselvä tai hyvin puutteellinen tiedotus, osallistaminen, kentän huolten ja kritiikin väistäminen ovat asioita, jotka ovat kantautuneen palautteena itselleni jo useamman vuoden ajan opetus- ja vakalautakunnan jäsenenä ja valtuutetun roolissani.

Erityisopettajien saatavuus on heikentynyt kaikilla asteilla, vakassa ja perusopetuksessa, joissa heidän työpanoksensa on aivan erityisen tärkeää: mitä aikaisemmin tuen tarpeet havaitaan, kartoitetaan ja tuki toteutetaan, sen paremmin voimme ehkäistä ongelmia oppimisessa ja koulupolulla myöhemmin, lasten ja nuorten kohdalla. Espoo voisi olla tässä edelläkävijänä, kehittämällä niin alan vetovoiman kasvattamista ja houkuttelevuutta kuin luopumalla säästö- ja leikkauspolitiikastaan. Kokoomusvetoinen Taloudellisesti kestävä Espoo (TaKE)- sopeuttamisohjelma on täysin väärä vastaus em. tavoitteita silmällä pitäen. Me tarvitsemme lisää resursseja erityisopetukseen, erityis- ja pienryhmiin, jo varhaiskasvatuksesta lähtien, jotta ongelmiin päästään kiinni mahd. ajoissa. 

Espoossa täytyy voida edelleen tarjota lapsille ja nuorille useita vaihtoehtoja: osa lapsista ja nuorista kykenee integroitumaan yleisopetuksen ryhmiin mutta vain, jos lapselle ja nuorelle tarjotaan riittävä erityispedagoginen tuki ja osaaminen*. On myös varsin suuri joukko lapsi ja nuoria, joille integrointi (inkluusiomalli) ei sovellu lainkaan. Heille tulee, kuten tähänkin asti, taata riittävän pienet ja turvalliset erityisryhmät/-luokat​ (es. neurokirjon oppilaat, sope  -luokat) ja toki vammais- ja sairaalakoulutasoiset palvelut edelleen, kaikille niitä tarvitseville. Erityisopettajien kohtaaman fyysinen ja henkinen väkivalta ja aggressio on myös asia, johon kaupungin täytyy löytää nopeasti konkreettisia keinoja, kuten es. hyvin koulutettujen nuorisotyöntekijöiden hyödyntämistä koulun arjessa. HS:n taannoinen artikkeli asiasta herätti suurta huolta ja asiaan on puututtava nopeasti; on myös juridisesti työturvallisuus ja työsuojeluasia!

Lähikouluja ei saa vahvaksi muuten kuin osoittamalla riittäviä erityispedagogisia resursseja jokaikiseen lähikouluun. Lähikouluperiaatteen vahvistaminen ei saa koskaan olla piilotettu säästö-/leikkaustoimi, jossa tuki ei "siirrykään oppilaan mukana" vaan lapsi/nuori jää käytännössä usein ilman riittävää tukea. Näin on käynyt es. Vantaalla ja Helsingissä (sekä myös Espoossa palautteiden mukaan) enenevässä määrin. Tuki ei tule kuin taikahatusta, ellei siihen valtuusto ja erikseen sivistystoimi osoita riittäviä resursseja. Näin ollen es. Espoon lähikoulupilottia ja -hanketta ei tule jatkaa ja laajentaa yhtään, mikäli resursseja ei tule/anneta lisää. Suhtaudun erittäin kriittisesti tähänastiseen kokeiluun ja varsinkin sen jatkoon, tietäen, mitä leikkaustoimia on mahd. tulossa tulevina vuosina.

Olen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä hämmästellyt tehostetun tuen piirissä olevien lasten ja nuorten huimaan kasvua viime vuosien aikana ja tehnyt asiasta selvityspyynnön sivistystoimen johdolle, jonka lautakunta yksimielisesti on hyväksynyt helmikuussa 2021. Odotan vastauksia. Onko niin, että erityisen tuen päätöksiä ei myönnetä enää tarpeeksi, vai mistä on kyse? OAJ:n ratkaisut kolmiportaisen tuen kehittämiseksi ovat kannatettavia ja niihin on helppo minunkin yhtyä:  Yhtenäinen ja vahva kolmiportainen tukiketju, sama järjestelmä ja asiakirjat kaikilla kouluasteilla, taatut tukitoimet tuen portailla, otetaan käyttöön erityisopettajamitoitus ja kertoimet, tiedonkulku on saatava kuntoon ja ennen kaikkea: rahoitusta tuen mukaan. Espoossakin koko henkilöstölle on annettava riittävästi koulutusta tässäkin asiassa!"

Henna Kajava, PS: "Lähtökohdan kaikessa oppimisessa peruskoulussa tulee olla, että oppilaalla on oikeus työrauhaan. Niinpä häiriköiviä nepsy-oppilaita ja toisaalta erityistä rauhaa vaativia autismin kirjon oppilaita ei pidä laittaa samoille luokille. Se on myös Lapsen oikeuksien sopimuksen vastaista, sikäli kuin lapsella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Vähintään erillistiloilla tulee taata, että rauhallisilla oppilailla on rauhallinen, oma tilansa. Jos oppimisrauhaa ei saada järjestettyä rauhallisille erityisluokan oppilaille, on heillä oltava oikeus siirtyä kiireellisesti tavalliselle luokalle. Rauhattomien nepsy-oppilaiden rauhoittamiskeinoja tulee kehitellä lisää. Lastenprykiatriaan on resurssoitava riittävästi niin koulutuspaikkoihin kuin psykiatrien palkkaamiseenkin."

Inka Hopsu, VIH: " On tärkeää ottaa oppia muiden kuntien erheistä. Inkluusio on kaunis ja kannatettava ajatus, mutta sitä ei pidä toteuttaa ilman riittävää yleisopetuksen luokkiin ja kouluihin tuotavaa tukea, eikä lopettamalla pienryhmää tarvitsevien ryhmiä. Kunta kasvaa, joten erityisluokille ja pienryhmille riittää tarvitsijoita varmasti jatkossakin. Inkluusio ei siis missään nimessä saa olla säästöpäätös. Se mikä koulukuljetuksissa säästetään, tarvitaan ehdottomasti henkilöresurssina niin pätevien opettajien kuin koulunkäynnin ohjaajien muodossa yleisopetuksen luokkiin. Hienoa olisi, jos tuen tarpeisten määrä pystyttäisiin huomioimaan myös opetusryhmän koossa. Tärkeää on vahvistaa erityisopetusta ja oppimisen tukea  perusopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä toisella asteella."

Tommi Virtanen, KES: "Yläkoulussa erityisopetuksen tila on ollut kohtalaisen hyvällä tasolla. Tänä keväänä opetustoimi yritti vähentää radikaalista erityisluokkien määrä, joka on minusta äärettömän huono ratkaisu. Itse aineopettajana opetan pienluokkia kemiassa ja fysiikassa ja katson, että hyötyvät pienryhmäopetuksesta huomattavasti enemmän kuin siitä, että erityisen tuen oppilaat integroidaan perusopetusryhmiin. Inkluusio on kaunis ajatus, mutta käytännössä vain säästötoimenpide. Nykyinen kolmiportainen tukijärjestelmä on hyvä järjestelmä, jota kannattaa kehittää. Oppilaille, joilla on koulunkäynnissä jatkuvia vaikeuksia, pitäisi rehtorien ja opettajien riittävän ponnekkaasti saada tuettua oppilaita esimerkiksi aikaansaamalla oppilaalle tehostetun tuen päätös. Nyt liian moni oppilas, vaikka eivät pärjää koulussa, on vain yleisen tuen piirissä."

Hannu Suntio, SDP: " Jos resursseja, siis rahaa olisi, paras erityisopetuksen järjestämismenetelmä olisi useimmissa tapauksissa inkluusio, vähintään integraatio, jossa kolmiportainen tuki pantaisiin toimimaan. Temppuilu tämän ideaalin ja vanhan ajan erityisluokan välillä voitaisiin lopettaa. Toki erityinen tuki vaatisi myös erityisryhmiä. Pitkällä aikavälillä tämä erilaisten lasten ja nuorten yhdessäoppiminen hyödyttäisi myös yhteiskuntaa ja taloutta. Suurimpia ongelmia Espoossakin opetuksen järjestämiselle tuottaa joidenkin poliittisten ja muiden julkisia palveluja ja niiden hyödyllisyyttä vähättelevien piirien toiminta. Milloin sanotaan kuntien saaneen miljardin liikaa, milloin vain muuten manaillaan tehottomuutta ja vihjaillaan tuhlailusta sekä esitetään jopa sopimusten vastaisia laittomia palkanalennuksia. Ylijäämätilanteissa päättäjät ja virkamiehet eivät ohjaakaan säästyneitä resursseja ajoissa toiminnan niukkuuden helpottamiseen, eivät yleensä edes jälkikäteen lisäbudjetilla.

Espoon erityisen tuen lähikoulupilotti on synnyttänyt värikästä keskustelua asiasta ja sen vierestä: inkluusiosta ja integraatiosta, erityisluokista sekä tuen toimimattomuudesta, yllätys yllätys resurssien vähäisyyden vuoksi. OAJ esittää: tuki toimivaksi, oppimisen tuen ketju yhtenäistettävä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Edetään koko oppimismatka kahdella asiakirjalla: pedagogisella selvityksellä ja tuen järjestämissuunnitelmalla. Maan hallitus on samoilla linjoilla OAJ:n kanssa siinä, että kolmiportaisen tuen (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki ynnä syrjäytymisen estämisen kannalta ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa tärkeä vaativa erityinen tuki) lainsäädännön ja toimivuuden puutteet on korjattava. Myös Espoossa ja Kauniaisissa erityisopetuksen rahoitus ja erityisopettajamitoitus ratkaisevat. Näin myös OAJ:n luotettavien ja pätevien asiantuntijoiden valtakunnallisessa esityksessä, johon päätöksiä tekevien kannattaa tutustua."

Kaisa Alaviiri, KOK: "Lapsen kehityskaari varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja jatko-opintoihin on perusoikeus, joka on taattava. Lisäksi se on sijoitus tulevaisuuteen. Opetuksen perusasioihin ja puitteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lapsen hyvinvoinnin turvaa aikuisen hyvinvointi. Laadukas perusopetus, oppilaiden yksilöllinen huomiointi sekä tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten tukeminen ei toteudu liian suurissa opetusryhmissä. Opetusryhmät Espoossa ovat edelleen liian suuria joissakin kouluissa.

Usein paras tukipalvelu on toinen ihminen, kuten opettaja, erityisopettaja tai koulunkäynninohjaaja, joka tuntee oppilaan tuen tarpeet. Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Koulu käyttää erityisesti tukiopetusta, sen lisäksi voidaan käyttää myös oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä. Espoossa on onnistuttu tukemaan oppilaiden oppimista ja kasvua hyvin. Tähän on vaikuttanut osaltaan Espoon linjaus ns. positiivisesta diskriminaatiosta. Eniten tukea tarvitsevat koulut saavat muita enemmän rahoitusta.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisesta lähikoulussa on olemassa hyviä ja onnistuneita esimerkkejä. Kaikkia niitä yhdistää se, että kouluympäristö on muokattu vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeita. Jokaisen oppilaan erityispiirteet on ensi tunnistettava, jotta kouluympäristöä voidaan tarvittaessa muokata hänelle paremmin soveltuvaksi ja jotta hän voi saada tarvitsemansa tuen. Tarvitsemme ja järjestämme nyt ja edelleen myös luokkamuotoista erityisopetusta. On silti ehdottoman tärkeää, että myös pienryhmässä opiskelevalla oppilaalla on mahdollisuus aktiiviseen osallisuuteen omassa kouluyhteisössään. Näissä kaupunkitasoisissa palveluissa meidän tulee laajentaa palvelua jatkossa vahvemmin alueellisiksi.

Emme myöskään saa unohtaa opetuksen eriyttämistä ylöspäin.Hyvään ja ennakoivaan kasvatukseen kuuluu nuorten hyvinvoinnin varmistaminen. Koulut tarvitsevat arkeensa kuraattoreita ja psykologeja -ennakointi on viisasta ja se on aina tehokkaampaa kuin jälkihoito. Opiskeluhuoltoa ei voi tehdä erillään koulun arjesta, maakuntien sote-palveluista käsin. Monialainen yhteistyö on lisääntynyt kouluympäristössä. Kokemukset ovat osoittaneet, että yhteisöpedagogeja tarvitaan koulujen arkeen! Espoossa tulee kehittää edelleen toimivia toimintamalleja tuen järjestämiseksi ja resurssien suuntaamiseksi kaikilla tuen tasoilla. Espoossa tulee nostaa koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän roolia integroitujen oppilaiden oppimisen edistämisessä. Espoossa tulee kehittää henkilöstön yhteissuunnittelua ja työnjakoa."

Isto Havu, KOK: "Haluaisitko lapsesi käyvän koulua tai päiväkotia tiloissa, jota yksikään toinen toimija ei uskaltaisi tai haluaisi ottaa käyttöönsä? Onko oikein, että opetusryhmässä on erityistapauksia niin paljon, että heille tai muillekaan ei pystytä tarjoamaan oman tason mukaista opetusta? Koulut ja päiväkodit ovat kunnan lakisääteisiä peruspalveluita, joiden ensisijaisesti pitäisi olla kunnossa. Jos resursseja ei tässä kohdassa suunnata oikein henkilöstöön ja tiloihin, vaarantuu myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen taso. Työolojen pitää olla niin lapsilla kuin opettajillakin kunnossa. Opetukseen ja opettajiin kohdistetut säästötoimenpiteet kohdistuvat myös lapsiimme. Pienryhmiä tarvitaan mm.  tuen tarpeessa oleville kuin kieilivalintojenkin mahdollistamiseksi. Varhaiskasvatuksen ja alakoulun paikat on löydyttävä kohtuullisen läheltä lapsen kotia."

Paikallisyhdistyksen ilta ke 8.12.

  OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuks...