Kevät 2022

Kevät 2022 on edunvalvonnallisesti työntäyteinen.  OAJ:n jäsenistöä koskevat kunta-alan, Avaintyönantajien ja valtion sopimukset päättyvät 28.2.2022. Yksityisen opetusalan (Sivista) sopimukset päättyvät 31.3.2022 ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (Hali) päättyy 30.4.2022. Tavoitteena on ennen nykyisten sopimusten päättymistä sopia uusista virka- ja työehtosopimuksista OAJ:n ja työnantajaliittojen välillä. Neuvottelujärjestö JUKO irtisanoi tammikuussa OAJ:n jäseniä koskevat työ- ja virkaehtosopimukset. Sopimusten irtisanomisella varmistetaan sopimusten päättyminen ja neuvottelujen alkaminen. Paikallisyhdistyksellä on merkittävä rooli paikallisessa järjestövalmiustoiminnassa.

OAJ:lle valitaan uusi valtuusto keväällä 2022. Valtuusto luo OAJ:n suuret linjat, kuten strategian ja toimintasuunnitelman. Valtuutettujen tehtävänä on tuoda jäsenten viestit päätöksentekoon ja välittää tietoa päätöksistä jäsenille.  Ennakkoäänestys on 28.2. – 14.3.2022​ ja varsinaiset vaalipäivät 4.-5.4.2022. Muistathan äänestää.​

Jäsenillat keväällä 2024

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys EKPY kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuksen ...