Kannanotto Espoon sivistystoimen talousarvioon 2021 koskien taiteen perusopetusta

OAJ:N‌ ‌ESPOON‌ ‌JA‌ ‌KAUNIAISTEN‌ ‌PAIKALLISYHDISTYKSEN‌ ‌(EKPY)‌ ‌KANNANOTTO‌ ‌ESPOON‌ ‌SIVISTYSTOIMEN‌ ‌TALOUSARVIOESITYKSEEN‌ ‌2021‌ ‌KOSKIEN‌ ‌TAITEEN‌ ‌PERUSOPETUSTA‌ ‌

Espoon‌ ‌kaupungin‌ ‌strategioissa‌ ‌koko‌ ‌kaupunki‌ ‌toimii‌ ‌vireänä‌ ‌oppimis-‌ ‌ja‌ ‌kasvuympäristönä‌ ‌kaikille‌ ‌lapsille‌ ‌ja‌ ‌nuorille‌ ‌muodostaen‌ ‌asiakaslähtöisen,‌ ‌ilmastovaikutukset‌ ‌huomioivan‌ ‌ja‌ ‌esteettömän‌ ‌palveluverkkokokonaisuuden,‌ ‌joka‌ ‌tukee‌ ‌kuntalaisten‌ ‌aktiivisuutta‌ ‌(Espoo-tarina‌ ‌2017).‌ ‌Lasten‌ ‌ja‌ ‌nuorten‌ ‌hyvinvointisuunnitelmassa‌ ‌kulttuuri,‌ ‌taide‌ ‌ja‌ ‌liikunta‌ ‌sekä‌ ‌harrastamisen‌ ‌mahdollisuudet‌ ‌on‌ ‌nostettu‌ ‌hyvinvoinnin‌ ‌kuvaajiksi‌ ‌(Lasten‌ ‌ja‌ ‌nuorten‌ ‌hyvinvointisuunnitelma‌ ‌2017−2021).‌ ‌Espoo-tarinassa‌ ‌Espoo‌ ‌nähdään‌ ‌oppivana‌ ‌ja‌ ‌luovana‌ ‌sivistyskaupunkina,‌ ‌jossa‌ ‌taide‌ ‌ja‌ ‌kulttuuri‌ ‌ovat‌ ‌läsnä‌ ‌niin‌ ‌asukkaiden‌ ‌arjessa‌ ‌kuin‌ ‌kaupunkiympäristössä.‌ ‌Laadukas‌ ‌taiteen‌ ‌opetus‌ ‌ja‌ ‌kasvatus‌ ‌ovat‌ ‌kulmakiviä‌ ‌yhteisöön‌ ‌verkostoitumisessa.‌ ‌Taidekasvatus‌ ‌nähdään‌ ‌osana‌ ‌luovuuskasvatusta,‌ ‌joka‌ ‌kannustaa‌ ‌aktiivisuuteen‌ ‌ja‌ ‌koko‌ ‌elinkaaren‌ ‌läpäisevään‌ ‌oppimiseen‌ ‌(Espoo-tarina‌ ‌2017).‌ ‌

Taiteen‌ ‌ja‌ ‌kulttuurin‌ ‌merkitys‌ ‌henkiseen‌ ‌hyvinvointiin‌ ‌ja‌ ‌elämänlaatuun‌ ‌tulee‌ ‌huomioida‌ ‌voimakkaammin‌ ‌kasvavan‌ ‌Espoon‌ ‌rakentamisessa.‌ ‌Taiteen‌ ‌perusopetuksella‌ ‌on‌ ‌yhteisöä‌ ‌eheyttäviä‌ ‌mahdollisuuksia‌ ‌ja‌ ‌se‌ ‌kuuluu‌ ‌luonnollisena‌ ‌osana‌ ‌espoolaisten‌ ‌arkeen‌ ‌ja‌ ‌hyvinvointiin.‌ ‌Erityisesti‌ ‌varhaisiän‌ ‌opetuksen‌ ‌vaikutus‌ ‌ulottuu‌ ‌myös‌ ‌perheiden‌ ‌hyvinvointiin‌ ‌ja‌ ‌aktiiviseen‌ ‌osallisuuteen.‌ ‌Taiteen‌ ‌perusopetus‌ ‌rikastuttaa‌ ‌Espoon‌ ‌kulttuuritarjontaa‌ ‌monipuolisten‌ ‌oppilasnäytösten‌ ‌ja‌ ‌laajan‌ ‌esitystoiminnan‌ ‌kautta.‌ ‌Tämä‌ ‌on‌ ‌vetovoimatekijä‌ ‌Espoon‌ ‌kaupungille.‌ ‌

Vuoden‌ ‌2021‌ ‌talousarviossa‌ ‌esitetään‌ ‌jopa‌ ‌12,9‌ ‌%‌ ‌leikkausta‌ ‌taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌rahoitukseen.‌ ‌Toteutuessaan‌ ‌tämä‌ ‌leikkaus‌ ‌vaikuttaa‌ ‌rajusti‌ ‌taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌oppilaitoksiin‌ ‌Espoossa.‌ ‌Se‌ ‌leikkaa‌ ‌oppilaitosten‌ ‌taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌tarjontaa‌ ‌espoolaisille‌ ‌ja‌ ‌rajoittaa‌ ‌espoolaisten‌ ‌mahdollisuuksia‌ ‌osallistua‌ ‌taideopetukseen‌ ‌kotikunnassaan.‌ ‌

Taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌kokonaismäärärahat‌ ‌ovat‌ ‌Espoon‌ ‌koko‌ ‌budjetissa‌ ‌pienet.‌ ‌Nuo‌ ‌määrärahat‌ ‌ovat‌ ‌kuitenkin‌ ‌koulutuksen‌ ‌järjestäjille‌ ‌elinehto.‌Taiteen‌ ‌perusopetuksen‌ ‌talous‌ ‌on‌ ‌turvattava‌ ‌Espoossa‌ ‌asukasmäärän‌ ‌jatkuvasti‌ ‌kasvaessa.‌‌ ‌‌Näin‌ ‌Espoo‌ ‌toimisi‌ ‌tulevaisuudessakin‌ ‌vireänä‌ ‌oppimis-‌ ‌ja‌ ‌kasvuympäristönä‌ ‌kaikille‌ ‌lapsille‌ ‌ja‌ ‌nuorille.‌ ‌OAJ:n‌ ‌Espoon‌ ‌ja‌ ‌Kauniaisten‌ ‌paikallisyhdistys‌ ‌esittää,‌ ‌että‌ ‌suunnitelluista‌ ‌leikkauksista‌ ‌luovutaan.‌ ‌

Antti‌ ‌Piiroinen‌ ‌ Tarja‌ ‌Koskinen‌ ‌

Puheenjohtaja‌ ‌            ‌ Hallituksen‌ ‌jäsen,‌ ‌musiikkioppilaitoksien‌ ‌edustaja‌ ‌‌

 

Jäsenillat keväällä 2024

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys EKPY kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuksen ...