Maailman opettajien päivä ti 5.10. 2021 Espoossa ja Kauniaisissa

Espoo
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) järjesti Maailman opettajien päivän webinaarin ti 5.10.2021. Tilaisuuteen osallistuivat tänä syksynä uuden lautakunta-/valiokuntakauden aloittaneet Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet Marika Räf, Tony Hagerlund, Martti Hellström, Ira Hietanen-Tanskanen ja  Inka Hopsu, Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan jäsenet Satu Mollgren, Matti Kauppila ja Petteri Kyllönen sekä Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik i Grankulla:n jäsen Virva Wahlstedt. 

Kauniainen
Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 62 yhdistyksemme jäsentä, joilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun ja tuoda näkemyksiä kentältä chatin kautta. Tilaisuuden lopussa oli luento "Onnellisuusko oma valinta?", jonka luennoitsijana toimi ratkaisukeskeinen terapeutti, musiikkiterapeutti Aimo Puukki. Toimme esille huolemme opettajien jaksamisesta henkilöstön pysyvyydestä ja saatavuudesta. Suureneva ryhmäkoko, kasvava oppilaiden tuen tarve sekä säästöt rasittavat opettajien työssäjaksamista. Tässä lautakunnan/valiokunnan jäsenten mietteitä opetuksesta ja kasvatuksesta:

Marika Räf (KOK), Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja:

"Espoossa on perinteisesti arvostettu korkeatasoista osaamista, koulutusta ja laajaa opetustarjontaa. Näin tulee jatkua myös jatkossa. Mielestäni Espoon strategiaa päivitettäessä kasvatus, koulutus ja sivistys tulee nostaa kaupungin kärkikohteeksi.  Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta linjasi viime keskiviikon talousarviokäsittelyssä, ettei opetukseen, avustajapalveluihin ja lukionkurssitarjontaan tule kohdistaa leikkauksia. Koronapandemia on aiheuttanut mittavan oppimisvelan, jonka purkaminen edellyttää merkittäviä panostuksia tulevina vuosina."

Martti Hellström (SDP), Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen:

"Espoo  on  priorisoinut koulutusta pitkään. Satsaamme siihen enemmän kuin monet muut kaupungit. Emme siksi, että saisimme tänne parempia veronmaksajia, vaan siksi, että koulutus on tärkein keino muuttaa maailmaa paremmaksi. Espoon koulut: opettajat, henkilöstö, oppilaat ja kodit - ovat maailman kärkeä. On tulevaisuusteko sitoutua siihen, että opetuksesta ei leikata. Espoo olkoon jatkossakin sivistyskunta.  Sivistyskunta satsaa lapsiin, nuoriin, kirjastoihin, taiteeseen ja  opetukseen. Sivistyskunta turvaa palveluilleen terveelliset tilat. Sivistyskunta pitää hyvää huolta kaikista, ihan kaikista ja ennen muuta haavoittuvassa asemassa olevista. "Jos koulutus on kallista, kokeile tietämättömyyttä.”Tämä Andy McIntyren aforismi innostaa puolustamaan koulua ja sivistystä niiden kynsistä, joka ovat istuttaneet sydämensä paikalle säästöporsaan."

Ira Hietanen-Tanskanen (KOK), Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen:

"Erilaiset oppimispolut ja laadukas koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun paitsi luovat osaamista ja hyvinvointia, myös ruokkivat uskoa toivorikkaaseen tulevaisuuteen. Laadukas koulutus on yksi hyvinvointimme kulmakivistä. Laadukas koulutus edellyttää muun muassa sitä, että: Opettajilla on aikaa ja riittävät resurssit tehdä työnsä hyvin. Ryhmäkoot ovat riittävän pienet ja oppijoilla on saatavissa oppimisen edellyttämä tuki ja ohjaus. Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on jokaisen lapsen, nuoren ja päiväkodissa tai koulussa työskentelevän aikuisen oikeus."

Poissaolleena: Mika-Erik Walls (VAS), Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen:

"Opetus, kasvatus ja koulutus ja me kaikki opettajat olemme nyt enemmän kuin koskaan, koronakriisin jälkeen, avainasemassa lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen turvaamisessa ja siksi kasvatuksesta ja koulutuksesta ei saa leikata euroakaan - päinvastoin, tarvitsemme lisää panostuksia kolmiportaiseen tukeen ja erityisopetukseen, ryhmäkokojen pienentämiseen, resurssiopettajiin, oppilashuoltoon ja henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia edistäviin toimiin. Suomen menestystekijä on jatkossakin laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä maailman parhaat opettajat! Hyvää Maailman Opettajien Päivää, arvoisat kollegat!"

Matti Kauppila (KOK),  Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan jäsen:

"Olen Espoon aikuislukion emeritusrehtori Matti Kauppila Kauniaisista ja aloittanut meillä opetus ja varhaiskasvatusvaliokunnassa luottamustehtävän varsinaisena jäsenenä. Toimin tällä hetkellä KKY OMNIA:ssa Espoossa erityisasiantuntijana yleishallinnon kehittämispalveluissa.

Pohdimme mm kestävän kehityksen tematiikkaan liittyviä kysymyksiä oppilaitoksen ylläpitäjänä sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen, aikuislukio koulutuksen, aikuiskuisten perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjinä Espoon alueella. Ravintolakoulu Perhon  KEKE-tiekarttaa käytettiin viime keväänä OKKA-säätiön sekä Suomen laatukeskuksen laatujaoksen tilaisuudessa yhtenä mainiona esimerkkinä miten he näkevät KEKE-ajatusten jalkauttamisen tavoitteen omassa oppilaitoksessaan: Perho haluaa jatkossa kouluttaa kaikista heillä opiskelevista ja valmistuvista ammattitutkinnon suorittajista myöskin tulevaisuuden työelämän "kestävän kehityksen" lähettiläitä. Mielestäni varsin mainio ja oppilaitoksen ydintoiminnan vaikuttavuuden kannalta aivan ytimeen osuva tavoite. Kysymykseni teille ja tälle foorumille kuuluukin, millä keinoin KESTÄVÄN kehityksen tematiikan ajatukset tulisi eri kouluissa ja oppilaitoksissa nivoa osaksi arjen perustehtävää ja toimintaa. Miten keke-työ tulisi jalkauttaa koulutyöhön niin että sen tulokset olisivat kaikista vaikuttavimpia?"Vuosikokous ke 27.10. klo 18

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen vuosikokous järjestetään keskiviikkona 27.10.2021 klo 18.00 Bio Granissa osoitteessa Teinikuja 4, 02700 Kauniainen. 

Vuosikokouksen jälkeen esitämme elokuvan "Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia". Elokuva on voittanut Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon ja se kertoo sokean  ja liikuntakyvyttömän miehen rakkaustarinasta.

Pyydämme vuosikokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan etukäteen Klikkaamalla tästä!

Kokousmateriaali on lähetetty kokouskutsun yhteydessä sähköpostilla. Mikäli tarvitset kokousmateriaalit, ota yhteyttä puheenjohtaja Antti Piiroiseen, (antti.piiroinen@opetus.espoo.fi)

Tervetuloa!


Jäsenillat keväällä 2024

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys EKPY kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuksen ...