Kevät 2020

Kevät 2020 jää varmasti mieleen erilaisena keväänä.

Useilla koulutusasteilla siirryttiin koronaviruksen vuoksi etäopetukseen joko kokonaan tai osittain. Perusopetuksessa siirryttiin etäopetukseen 18. maaliskuuta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toiminta jatkui. Opettajien päivät etäopetuksen aikana venyivät todella pitkiksi. Perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen 14. toukokuuta tarkoin turvatoimin.

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset olivat katkolla 31.3.2020. Kunta-alan sopimus varmistui 28.5.2020. Hienoin neuvottelutulos oli, että varhaiskasvatuksen opettajat siirretään KVTES:istä  OVTES:iin. Tämä on ollut OAJ:n keskeinen neuvottelutavoite jo useamman vuosikymmenen ajan. Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien sekä päiväkodin johtajien sopimusalan siirto KVTESista  OVTESiin  toteutuu  1.9.2021 lukien.  KVTES-sopimusmääräyksiä on mahdollista soveltaa kuitenkin 31.12.2022 saakka, ellei toisin sovita. Tätä varhaiskasvatuksen opettajien historiallista sopimusalasiirtoa voidaan pitää erinomaisena saavutuksena.

Toinen tärkeä neuvottelutulos oli, että viime sopimuskierroksen kilpailukykysopimuksessa opetusalalle tulleet 24 vuosittaista kiky-tuntia jäävät historiaan 31.8.2020 lähtien siten, että ainoastaan yleissivistävässä koulussa pidetään aiemmasta kikystä vielä elokuussa kaksi tuntia. Saavutettu sopimus on 23 kuukauden mittainen eli voimassa 28.2.2022 saakka. Pitkä sopimus tuo opetusalalle työrauhaa ja vakautta.

Näillä sanoilla toivotamme kaikille OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen jäsenille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Lue lisää klikkaamalla:
Korona-poikkeustilaohjeistus:
OAJ vaatii selviä ohjeita turvallisuuden takaamiseksi
Neuvottelutulos:
KVTES 2020–2022
OVTES 2020-2022

Jäsenillat keväällä 2024

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys EKPY kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuksen ...