Kunta-alan lakko 19.-25.4.2022: Lakkovartiointi

 Kunta-alan lakko on alkamassa 19.4.2022. Jokaiseen lakonalaiseen työpaikkaan järjestetään vartiointi. Lakkovahtien asettaminen on tärkeää, jotta lakkojohto voi seurata työtaistelun kulkua.

Lakkovahdit on nimettävä ja heidän vartiovuoronsa on järjestettävä etukäteen erillisen aikataulun mukaisesti. Lakkovahdeille on määrättävä varahenkilöt. Yhteysopettaja laatii lakkovahtivuorolistan! Lakkovahteja tulee olla kerrallaan vähintään kaksi. Samoin molemmilla tulee olla varahenkilö, joka tulee paikalle, mikäli varsinainen vahti estyy. OAJ:n jäsenyys velvoittaa työskentelemään lakkovahtina, joten kaikille jäsenille jaetaan sekä vahti- että varavuoroja tasapuolisesti. Vahtivuorosta ei voi kieltäytyä. Jos työpaikalla on JHL:n tai JYTY:n edustajia, heitä voi värvätä myös lakkovahdeiksi!

Lakkovahdin toimintaohjeet:

- Lakkovahtitoiminnan tulee olla näkyvää. Lakkovahdit ovat yleensä työpaikan ulkopuolella pääsisäänkäynnin edessä.

- JUKOn paikallinen työtaistelutyöryhmä on määrännyt vartiovuoron pituuden työpaikan olosuhteet huomioon ottaen.

- Vahtivuoro alkaa puoli tuntia ennen koulun ensimmäisen oppitunnin alkua ja kestää 2,5 tuntia. Esimerkiksi: Jos koulun ensimmäinen tunti alkaa 8.00, kestää vahtivuoro 7.30–10.00.

Lakkovahti:

- ilmoittaa töihin tuleville lakosta

- huolehtii siitä, että lakon piiriin kuuluvat eivät mene työpaikalle

- jakaa lakkoa koskevaa tiedotusaineistoa (lehtiä, monisteita tms.)

- ottaa selvää mahdollisista lakon rikkojista (rikkureista) ja merkitsee heidän nimensä muistiin

- tekee lakko-organisaation paikallisjohdolle raportin vartiovuoron päättyessä Forms-linkillä: Lakkoraportti tästä klikkaamalla!

- ottaa huomioon, että ketään ei saa väkivalloin pakottaa ottamaan osaa lakkoon tai estää suorittamasta virkatehtäviään

- tekee ilmoituksen, jos havaitsee työpaikalla sellaista, mikä myös normaaliolosuhteissa edellyttää ilmoitusta viranomaisille (murto, tulipalo yms.)

- Lakkovahdeilla on erityinen merkitys lakon pitävyyden takaamisessa sekä informaation välittämisessä.

- On muistettava, että lakossa olevat eivät voi mennä omalle työpaikalleen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mielenilmaus Läkkitorilla Leppävaarassa

Tervetuloa JUKOn, JHLn ja JYTYn järjestämään mielenilmaukseen LÄKKITORILLE, Leppävaaraan (ostoskeskus Selloa vastapäätä, radan toisella puol...